Vågen

22:a Juli 2024

Vågen

23/9 - 22/10

Vågen
Att bli förälskad är något som kommer med lätthet för Vågen; de behöver ett fröjdfullt och varaktigt förhållande. De är lätta att ha att göra med, charmiga och trivsamma att ha i sin närhet. De är även kända för sin obeslutsamhet!

De är symbolen för diplomati, många stora generaler är födda i vågens tecken, kanske för att de är bra på att delegera arbete och har en naturlig förståelse för rang och ordning. Oftast betyder en varaktig relation allt för Vågen, även om de är flirtiga och lätt hittar en ny om förhållandet inte skulle gå som de tänkt sig och tur är det, för de fungerar inte utan någon speciell. De behöver emotionell säkerhet och klarar inte av att vara ensamma under längre perioder. Det gör att de ofta börjar leta efter ett nytt förhållande innan de bryter upp sitt nuvarande. Problem uppstår när verkligheten inte motsvarar förväntningarna och de får svårigheter med att avgöra vilken väg de bör gå.

Styrka: Diplomatisk, charm, taktfullhet, social elegans

Innersta behov: Kärlek, social harmoni

Svaghet: Går emot vad som är rätt för att bli socialt accepterade, obeslutsam

Zodiaksymbol Våg
Latinskt och engelskt namn Libra
Tidsperiod 23:e September – 22:a Oktober
Konstellation Vågen
Element Luft
Kvalitet Kardinal
Planet Venus
Färg Blå
Bästa veckodag Fredag
Turnummer 7, 21, 31