Jungfrun

22:a Juli 2024

Jungfrun

23/8 - 22/9

Jungfrun
Jungfrun är oskulden men kan vara allt annat än oskuldsfull! Hon är kritikern, perfektionisten och den metodiska tekniker, forskaren och analytikern. Småaktiv och överreagerande kan bli framstående attribut när Jungfrun inte känner sig behövd eller älskad. Ena krisen efter den andra är vanligt när Jungfrun inte känner sig trygg, när hon försöker finna en plats för sig i andras liv. Hon har ett stort behov av att hjälpa och omhänderta andra men när hon inte får utlopp för den energin så kan hypokondri uppkomma på grund av att energin är felplacerad.

Hon kan vara blyg, introvert och självmedveten på ytan men när kärlek kommer hennes väg så kan hon koppla av och blomma ut! Jungfrur har ofta svårt för att uttrycka sin kärlek, de överanalyserar ofta situationen och tittar alltid ut över kanten innan de vågar hoppa. Det hör inte till hennes natur att släppa taget om folk, hon hänger ofta kvar vid personer från det förgångna. Det skarpa intellektet används för att analysera och strukturera upp men det kan lätt gå över styr och bli ett tvångsbeteende. Jungfruns öga är dock bra på att se helheten och reda upp de problem som uppstår.

Styrka: Analytisk förmåga och ett öga för detaljer

Innersta behov: Att vara till nytta och att vara produktiv

Svaghet: Överkritisk, vågar inte ta risker

Zodiaksymbol Jungfru
Latinskt och engelskt namn Virgo
Tidsperiod 23:e Augusti – 22:a September
Konstellation Jungfrun
Element Jord
Kvalitet Föränderlig
Planet Merkurius
Färg Grön och mörkbrun
Bästa veckodag Onsdag
Turnummer 8, 20, 30