Vattumannen och Fiskarna

22:a Juli 2024

Vattumannen
20/1 - 18/2

Fiskarna
19/2 - 20/3


Kompatibilitet


Hur väl vattuman och fisk passar ihop med varandra
Vattumannen relaterar till Fiskarna i hus tolv, som är en astrologisk zon som styr det hemlighetsfulla och mystiska. Detta innebär att ett förhållande mellan er kan betyda nederlag eller förlust, speciellt för Fiskarna. Om inte Fiskarna är beredd att acceptera Vattumannens unika idealism så kommer hon att känna sig underminerad. Fiskarna är en gammal själ och Vattumannen nytänkande. Detta är en ovanlig kombination.

Vattumannen skulle kunna lära Fiskarna en livsviktig lektion i självuppoffring. Hon måste verkligen göra allt hon kan för att kunna tillfredsställa Vattumannens behov och behöver förändras på många sätt och vis om hon ska hålla sig på god fot med Vattumannen.

Det här är en kombination där man kan anta att många hemligheter förr eller senare kommer att delas mellan partnerna. Vattumannen tycker vanligtvis att sådant är svårt att dela med sig av men med Fiskarna känner han sig bekväm.

Ni kommer kanske inte att lita på varandra från första stund men detta kommer ha mer att göra med Fiskarnas attityd mot Vattumannen än vice versa.

Det här förhållandet skulle kunna visa sig vara finansiellt tursamt. Men Vattumannens fria sätt att handskas med ekonomin kommer att motverka Fiskarnas intresse. Fiskarna kommer nämligen att vilja göra Vattumannen nöjd och göra det på egen bekostnad.
Det gäller för Vattumannen att inte ta för givet det Fiskarna bidrar med.

På det sexuella planet relaterar ni starkt till varandra och detta kommer att vara uppenbart så snart ni träffas.