Vågen och Vågen

14:e Juni 2024

Vågen
23/9 - 22/10

Vågen
23/9 - 22/10


Kompatibilitet


Hur väl Våg och Våg passar ihop med varandra
Vågen är ett rörligt lufttecken, vilket innebär att det kan vara svårt för er båda att ta beslut. Den emotionella och mentala samstämmigheten är stor men ni kommer att behöva jobba på de praktiska aspekterna av livet. Det här är ett område där flera viktiga frågor kommer att uppstå.

Ni måste båda lära er att vara mer bestämda och att hålla fast vid era åsikter. Eller åtminstone att enas i en handling, även om ni har olika sätt att se på saken. Ni kan minska på de spänningar som finns mellan er om ni bara tar er an det ni själva kan klara.

Något som inte är välkänt när det gäller Vågen, är att de ofta är krävande och kan revoltera. De ses ofta som lugna men inget kan vara längre ifrån sanningen. Vågen vill ha fred och harmoni men att vilja och att erhålla är två olika ting.

Ibland blir Vågen alldeles för fokuserad på det sociala livet med alla tillställningar och glömmer att vårda sin emotionella sida. Försök att inte låta konflikter eller osämja härja, det kan förstöra ett mycket fint förhållande. Om ni planerar för ett långvarigt förhållande, så är det här något som måste tas itu med.

Trots eventuella svårigheter så är ni båda gladlynta och lättsamma och ni älskar skönhet och harmoni. Detta kommer att vara kraften bakom ert förhållande. De allra finaste stunderna ligger Venus bakom, er styrande planet.

Ni kommer att vara varma mot varandra, göra varandra bekväma och dela fysisk intimitet. Vågen vet hur man älskar och vårdar kärleken och ni kommer båda att känna att ert tvillingtecken vet instinktivt vad ni behöver och när ni behöver det.

Men ta det långsamt när ni möts, Vågen har en tendens till att bli kär i en dröm och inte en faktisk person. Tänk till och efterforska lite innan du uppslukas av passion.