Vågen och Väduren

19:e Januari 2021

Vågen
23/9 - 22/10

Väduren
21/3 - 19/4


Kompatibilitet


Hur väl vädur och våg passar ihop med varandra
Detta är en motsatsernas kombination. Vågen är ett lufttecken och Väduren ett eldtecken. En av de mest påtagliga skillnaderna mellan Vågen och Väduren är att Vågen inte är lika bestämd. För Vågen är det en berg-och-dalbana att ta ett beslut. Väduren däremot är inte rädd för att ta ställning, även om det skulle innebära ett felaktigt beslut.
Vågen tycker inte om att ha fel men inte av samma anledning som Väduren. Väduren har ett starkt ego, medan Vågen tycker om att se saker och ting från olika perspektiv. Detta kommer antagligen att göra Väduren galen, Vågen argumenterar nämligen mycket i en diskussion. Det är svårt för en Vädur att bedöma om Vågen är på deras sida i diskussionen eller ej. Väduren är mycket tydligare och snabbare med att visa sin ståndpunkt.

För att det här förhållandet skulle fungera bra, så skulle Vågen behöva veta att Väduren är sympatisk med Vågens bredare perspektiv på saker och ting. Detta kommer att vara ganska svårt att uppnå.

Ni är båda sociala av er men ni har olika sätt att vara det på. Vågen har ett behov av att utforska personligheter och kommunicera på ett djupt plan, medan Väduren tycker om att skumma på ytan och sedan gå vidare till nya erövringar och erfarenheter.

Eld och luft har ändå några kompatibla element. Om Väduren anstränger sig och tar sig tid för Vågen kommer han att ta fram sidor som fascinerar honom. Det här kommer bara att hända om man tar sig tid. Det kommer att ta tid för att se om ett förhållande mellan er kommer att fungerar eller ej. Det kommer att ha en hel del att göra med era bekvämlighetsnivåer och förhållandets takt.

När det gäller det sexuella så kommer era energier tillsammans att skapa spänning. Redan vid ert första möte kan det komma att slå gnistor mellan er, sexuellt såsom emotionellt och ni kommer att vara starkt bundna på det här planet.