Vågen och Stenbocken

22:a Juli 2024

Vågen
23/9 - 22/10

Stenbocken
22/12 - 19/1


Kompatibilitet


Hur väl våg och stenbock passar ihop med varandra
På ytan så kan det här verka som en ofördelaktig kombination. Men tittar man närmare så kommer båda av er att föra med sig saker av värde till relationen och ni kan tillfredsställa varandra på långtgående sikt, kanske till och med gifta er.

Era styrande planeter, Venus för Vågen och Saturnus för Stenbocken, är vänner. Men Stenbocken måste ge upp föreställningen han har om att han kan kontrollera Vågen. Detta är en av drivkrafterna hos Stenbockar. De har ett stort begär när det gäller att göra materiella vinster och är ambitiösa av sig i det avseendet.
Men tyvärr så fungerar detta inte så väl med Vågen, som anser att makt ska fördelas lika mellan alla parter.
Stenbocken tycker att han ska behålla makten själv och använda den för att styra. Vågen däremot vill inte kontrollera alls utan tycker istället att det ska finnas sociala och psykologiska kopplingar mellan människor i förhållanden. Men Vågen tycker om den självständiga och bekväma livsstil som erhålls genom förhållandet. Det är inte vad som motiverar Vågen men inget de säger nej till heller.

Stenbocken är bekväm med att umgås i en informell, eller kanske helst en isolerad miljö. Vågen däremot är spontan och tycker om rolig underhållning. Det här kommer att sätta käppar i hjulet på lång sikt.

När det kommer till kärlek och sex, så avslöjas en annan skillnad mellan er. Stenbocken är traditionell, medan Vågen gärna testar nya saker. Det här kan men måste inte nödvändigtvis leda till svårigheter.

Om Stenbocken litar på Vågen så kan han få en bättre självbild genom att han låter sig öppnas upp lite och tillåter sina barriärer att brytas ner. När det gäller det sexuella så måste Stenbocken vidga sina vyer. Om han blir övertalad av Vågen att det är värt att sikta på, så kommer deras hjärtan att öppna sig för varandra med tiden. Men frågan är hur länge man ska vänta på det?