Vågen och Skorpionen

14:e Juni 2024

Vågen
23/9 - 22/10

Skorpionen
23/10 - 21/11


Kompatibilitet


Hur väl våg och skorpion passar ihop med varandra
Det här är en dynamisk relation. Mars och Pluto, som styr Skorpionen, kombinerat med Venus som styr Vågen, gör att detta blir en av de mest passionerade kärlekshistorierna i zodiaken.

Ni kommer att vara extremt attraherade av varandra. Vågen tycker om Skorpionen för hans hetlevrade temperament och Skorpionen i sin tur gillar Vågen för hennes sensualitet. Det finns dock en del väsentliga skillnader som måste överkommas. Vågen kan vara öppen socialt och även romantiskt, så Skorpionens svartsjuka och krävande natur kan komma att vara för begränsande för dem.

Skorpionens överbeskyddande och svartsjuka drag är något som inte kommer att förmildras, även om så tycks vara fallet. Det kommer att krävas mycket diplomati från Vågens sida för att kunna komma runt inflexibiliteten och Skorpionens omfattande styrande.

Vågen är ett lufttecken och det innebär att de kommer att fascineras av Skorpionens intresse för det mystiska i den mänskliga naturen och för livet i allmänhet. Vågen kommer att komma nära Skorpionen på en nivå som andra tecken nog inte gör. Detta kommer att hjälpa er när det gäller kommunikation och intellektuell förståelse för varandra.

Vågen uppmuntrar Skorpionen och stimulerar honom till nytänkande. Skorpionen i sin tur kommer att vara beredd att dela sin emotionalitet och sexualitet med Vågen. Detta är ett stort plus för er kompatibilitet. I ett fast förhållande så kommer detta över tid även att visa sig inom den finansiella sfären. Ni kommer att kunna tjäna mycket pengar tillsammans om ni fortsätter att leva med varandra.

Skorpionen kommer bara att avslöja saker på sina egna villkor och Vågen kommer att frustreras av detta när de behöver exakt information och förklaringar. Skorpionen måste se till att förklara för Vågen att det inte är lönt att uppröras om han redan bestämt sig för att bita sig i tungan.