Vågen och Fiskarna

22:a Juli 2024

Vågen
23/9 - 22/10

Fiskarna
19/2 - 20/3


Kompatibilitet


Hur väl våg och fisk passar ihop med varandra
Det här kan gå på två olika sätt. Antingen kommer ni att älska varandra, eller så kommer ni att göra varandra helt förvirrade. Fiskarna är receptiv och intuitiv och tycker om att leva i sin inre värld, som är full av tankar och idéer. Vågen föredrar den riktiga världen. Vågen kommer att känna det som om Fiskarna är okontaktbar och inte tillfredsställer de sociala och intellektuella behov som hon har.

Vågen kommer att behöva inse att Fiskarna faktiskt har den förståelse som krävs för att kunna greppa vad de säger men att de istället tar in idéer på en emotionell nivå och bearbetar dem i sitt sinne. Vågen kommer också att tycka att det är konstigt att Fiskarna är så icke-verbal. Fiskarna har inget pratbehov och när de väl pratar så är det ofta metaforiskt och gåtfullt. Detta kommer att förvirra Vågen, som tvingas pussla ihop allting.

Om inte Vågen förstår att Fiskarna föredrar att lyssna framför att tala, så kommer detta att göra Fiskarna mycket frustrerad. Fiskarna vill hellre att partnern ska ska tala med hjärtat och sinnet.

Fiskarna tycker om social interaktion men det finns tillfällen då hon behöver vara totalt ensamma. Detta kan tyckas underligt för Vågen, som är van vid konstant social aktivitet och att alltid ha sällskap. Ni behöver underlätta för varandra båda två här.

Vågen kan lära sig mer om sig själv genom att spendera tid med Fiskarna. Fiskarna har en ovillkorlig kärlek att ge, som kan hjälpa Vågen till en bättre förståelse av sig själv, emotionellt såväl som sexuellt.
Det här förhållandet kan vara en speciell kombination, särskilt om Vågen har utvecklat sig själv när det gäller personlig tillväxt.