Väduren och Väduren

31:a Oktober 2020

Väduren
21/3 - 19/4

Väduren
21/3 - 19/4


Kompatibilitet


Hur väl vädur och vädur passar ihop med varandra
Ni är båda eldtecken, vilket betyder att ni är krävande individer. Egoism kan komma att dominera ert partnerskap. Något som kommer att vara svårt är att ni båda alltid anser er ha rätt, ni måste därför antingen lugna ner er själva eller varandra.

Det finns även positiva sidor med att vara två Vädurar. Ni är kreativa båda två och mycket spontana. Detta medför att ni kommer att inspirera varandra. Det här är en kombination som är djärv och dynamisk. Försök att inte slösa tiden på att tävla med varandra och försöka vara bäst. Då kommer det att gå bra för er. Ni kan förändra världen tillsammans!

Om ert förhållande är jämlikt, så kan eran sammanlagda kraft vara något att räkna med. Detta är endast möjligt om ni lyckas tona ner era egon, för att kunna stötta varandra. Positivt är att ni båda är snabba på att förlåta.

Förhållandet kommer att fungera bra om ni stöttar varandra i att uppnå den andra partnerns drömmar och om ni delar ambitioner. När ni gör det kommer ni att triumfera över de skillnader och konfrontationer som faktiskt finns och kommer att uppstå. Det handlar om att hitta saker som man har gemensamt, att dela ideal. När ni gör det kommer ni att vara oslagbara.

En annan sak som är bra med er är att ni kommer att stötta varandra både socialt och i arbetslivet. Men är ni för självständiga så kommer en klyfta att skapas mellan er.

Det kommer att kräva mycket att hålla romantikens låga brinnande och förhindra att kampen mellan era egon tar död på den. Men dynamiken hos eldtecknet Väduren kommer att skapa en otrolig hetta mellan er. På det sexuella planet så förstår var och en den andres behov, det kommer inte bara att vara tillfredsställande utan även inspirerande. Ni har båda en stark drift.

Ni kommer att ha ett så starkt intimt band att ni riskerar att tumma på de emotionella och mentala banden och bara fokusera på det sensuella. Det finns något barnsligt naivt i er kärlek, ni känner er unga tillsammans och det kommer att finnas mycket glädje och lekfulla aktiviteter.