Väduren och Oxen

14:e Juni 2024

Väduren
21/3 - 19/4

Oxen
20/4 - 20/5


Kompatibilitet


Hur väl vädur och oxe passar ihop med varandra
Väduren är ett eldtecken och Oxen ett jordtecken. En sådan relation kommer att fokusera på det materialistiska och finansiella. Det här kommer att vara en bra kombination om du vill bli rik, tjäna pengar och dela detta med din partner.
Man kommer dock att få göra uppoffringar. Väduren är impulsivt lagd, medan Oxen är mer jordnära. Denna impulsivitet hos Väduren kommer att göra Oxen orolig. Det gäller för Väduren att kontrollera sig själv.

Väduren är snabbare, Oxen långsammare och detta märks även när det gäller sättet man möter livets svårigheter på. Var och en av er måste försöka vara lite som den andra för att balansera förhållandet. Annars kan det uppstå både intellektuell och emotionell stress. Oxen behöver lite energi från Väduren och Väduren behöver lite lugn och balans. Om ni klarar att balansera det här kan det bli någonting vackert.

Ni härskas utav planeterna Mars och Venus. Mars är den manliga, dominanta energin medan Venus står för det feminina och det sensuella. Det här innebär att kombinationen Vädur/Oxe kan vara väldigt bra på det sexuella planet. Ni är naturligt attraherade av varandra, antagligen redan vid första ögonkastet. I sovrummet fungerar det harmoniskt med Vädurens passion och Oxens kärleksfulla och omhändertagande roll.