Väduren och Skytten

22:a Juli 2024

Väduren
21/3 - 19/4

Skytten
22/11 - 21/12


Kompatibilitet


Hur väl vädur och skytt passar ihop med varandra
Det finns så mycket att göra och så lite tid. Det hade kunnat vara mottot för den här relationen. Det är en explosiv och äventyrlig resa som väntar dessa två eldtecken tillsammans. Redan från första början så kommer det att vara full rulle. Ni har båda dålig koncentrationsförmåga och ett behov av variation. Detta kommer att sätta tonen för ert förhållande.

Det här är en glad och lekfull kombination, med ett slags oskyldighet. Planeterna som styr era tecken är bra vänner och detta bäddar för ett förhållande med öppenhet och stor utvecklingspotential. Ni förstår varandra, med de likheter ni har. Det kommer att göra att ni har lätt att kommunicera med varandra.

Men ibland så kommer ni att ha olika åsikter i diskussioner, det kommer vara tankeväckande. Hursomhelst så är det aldrig tråkigt mellan Skytten och Väduren. Det tycker ni båda om, eftersom ni gillar när det händer saker. Ni skulle föredra dynamiska skillnader över ett tråkigt vardagsliv som inte är varierat.

Ni kommer båda att inspireras och stöttas av det faktum att ni är enade i era likheter. Det är som om det vore förutbestämt att det ska gå bra för er. Skytten bär med sig tur till Väduren och är en spirituell influens som kommer att ta fram de intuitiva sidorna som finns hos Väduren, som ligger latenta.

Ni kan bygga en stabil relation, eftersom ingen av er behöver hindras och tvingas leva ett inrutat liv. Ni kan resa och utforska världen tillsammans. Det kommer att ta fram era bästa sidor och era likheter och kommer att vara stimulerande för förhållandet.

Sexuellt så är ni något extrema. Ni kan utforska varandra i timmar och ni är båda äventyrliga. Detta gör att ni passar både fysiskt och sexuellt.