Väduren och Skorpionen

22:a Juli 2024

Väduren
21/3 - 19/4

Skorpionen
23/10 - 21/11


Kompatibilitet


Hur väl vädur och skorpion passar ihop med varandra
Det här är en unik och intensiv kombination, frågan är om den är hanterbar eller inte. Skorpionen kommer att göra Väduren mållös.
Väduren, som vill vara en ledare, kommer att låtas tro att han är det i det här förhållandet. I alla fall ett tag. Men sedan kommer det att visa sig att Skorpionens plan är att ta plats i relationen. Detta kommer att komma som en chock för Väduren. Sättet han kommer att göra det här på är genom att stjäla makten.
Om ni vill ha ett så positivt förhållande som möjligt så måste ni vara noga med att inte hamna i maktkamper.

Skorpionen är hemlighetsfull och subtil. Väduren däremot, är rak och ärlig. Det betyder inte att Skorpionen inte säger vad han har på hjärtat. Det gör han men inte alltid med en gång.

Ibland så kommer ni att ha totalt olika åsikter, eftersom ni ser på livet ur olika perspektiv. Ni är båda väldigt bestämda personer och kommer att krocka med varandra. Dessa gräl och utbrott, där ni båda försöker visa er överlägsna den andra, kommer att egga er sexuellt och ni kommer att göra upp för det här. Kanske ni till och med provocerar varandra för att hamna i säng och göra det bra igen.
Kombinationen Skorpion/Vädur är väldigt bra sexuellt. Väduren är dock mera ytlig, medan Skorpionen har en kyla och ett djup som kan vara svårt att förstå sig på.