Väduren och Kräftan

14:e Juni 2024

Väduren
21/3 - 19/4

Kräftan
22/6 - 22/7


Kompatibilitet


Hur väl kräfta och vädur passar ihop med varandra
Kräftan är ett vattentecken och alltså mycket mer emotionell av sig än Väduren. Är ni ute efter ett seriöst förhållande så måste Väduren, som är ett eldtecken, tänka på att gå långsamt fram med Kräftan.

Det positiva med den här kombinationen är att ni kanske inspirerar varandra. Det skulle mycket väl kunna vara bra för den blyga och reserverade Kräftan. Väduren kan motivera Kräftan att utforska möjligheter och ta initiativ.

Kräftan tycker om hemmalivet, medan Väduren är mer rastlös av sig. Det gäller att Väduren är uppmärksam på Kräftans känslor.

Det kommer att hetta till mellan er och på det sexuella planet är det inget problem utan något som för med sig något positivt. Men mentalt och emotionellt så är detta inte bra utan något som gör att svårigheter kan uppstå.

Om Kräftan är villig att ge Väduren den frihet som han kräver så kommer förhållandet troligen att fungera. Men det kan uppstå friktion mellan er, då Väduren inte gärna vill stadga sig medan Kräftan strävar efter det lugna hemmalivet.