Väduren och Jungfrun

18:e April 2024

Väduren
21/3 - 19/4

Jungfrun
23/8 - 22/9


Kompatibilitet


Hur väl jungfru och vädur passar ihop med varandra
Väduren är ett eldtecken och Jungfrun ett jordtecken. Jungfrun med sin kalla, kritiska perfektionism kommer att göra det svårt för Väduren. De är så olika varandra att de kan komma att känna sig helt vända mot varandra och gå varandra på nerverna. Väduren kan blir irriterad av den moraliska attityden hos Jungfrun.

Sett från andra sidan så kommer Vädurens snabba och impulsiva sätt göra att Jungfrun kastas in i något som gör henne alldeles snurrig. Väduren bryr sig inte så mycket om vad folk tycker och har ingenting emot att chocka. Men det här kommer inte att fungera bra med en Jungfru.

Allt tyder på att Jungfrun och Väduren är ganska rejält inkompatibla. Ändå finns det fortfarande hopp. Väduren har mycket att lära av Jungfruns organiserade och noggranna sätt. Detta är en erfarenhet som kan komma att gagna Väduren i livet.

Ni relaterar som mest till varandra inom arbetslivsområdet. Om Väduren accepterar Jungfruns råd när det gäller detta kommer det att finnas mycket att vinna för honom. Och på samma sätt kan Jungfrun genom öppenhet lära sig om risktagande och hur man får fram mer energi när man arbetar med en uppgift.

När det kommer till det sexuella så är era skillnader också uppenbara. Jungfrun är pryd och ordentlig, Väduren är mer rå och primitiv. Men kom ihåg att Jungfrun är född att tjäna och Väduren att leda, så på det sättet kan det finnas en viss kompatibilitet. Det kanske kan komma att fungera.