Väduren och Fiskarna

14:e Juni 2024

Väduren
21/3 - 19/4

Fiskarna
19/2 - 20/3


Kompatibilitet


Hur väl vädur och fisk passar ihop med varandra
Ni kan känna en attraktion till en början med, för att sedan upptäcka att bandet mellan er inte är speciellt starkt. I början ger dessa tecken varandra starka intryck, såväl som sexuella impulser. Men det finns skillnader på det djupare planet.

Väduren och Fiskarna ska tänka riktigt noga innan de påbörjar en relation med varandra. Det här är inte en så värst effektiv kombination. Vatten släcker eld och på så vis kommer Fiskarna att dämpa Väduren. Fiskarna har drag som är hemlighetsfulla för Väduren. Eran relation kan komma att bli lite skruvad och ovanlig.
Om man ser det på motsatt vis, så gör eld att vatten kokar och bildar ånga. Så Väduren kan ändra Fiskarna men inte dess ursprungliga kvalitet. Väduren kan vara för mycket för Fiskarna, som är ett känsligt tecken, medan Fiskarna skulle kunna släcka Vädurens låga permanent.

Väduren kan ihärdigt ta sig igenom de flesta situationer. Men Fiskarna är som sagt känsliga av sig och upplever saker och ting mycket annorlunda jämfört med Väduren. Ni måste förstå att ni är fundamentalt olika. Det här kommer att vara en ständig utmaning och risken är att Väduren inte kommer att känna för att kämpa med det. Det verkar ibland för Väduren som om Fiskarna gjorde ingenting. Fiskarna däremot tycker att Väduren ser saker och ting på ett ytligt sätt, de har ju känslomässiga behov.

Vad är det positiva med denna kombination? Jo, Fiskarna kan lära Väduren om spiritualitet, empati och om livets djupare sidor. Detta kräver att Väduren är villig att lyssna.
Fiskarna kommer även att stötta Väduren i ur och skur, att älska Väduren och ge honom mer än han kan återgälda. Risken är att Fiskarna kommer att bli tagen för givet, så kan ni inte se ert förhållande som ett långsiktigt, så fortsätt inte tillsammans.