Tvillingarna och Skytten

22:a Juli 2024

Tvillingarna
21/5 - 21/6

Skytten
22/11 - 21/12


Kompatibilitet


Hur väl tvilling och skytt passar ihop med varandra
Det här är en intressant kombination. Ni är varandras motsatser och ofta är motsatser bra. I ert fall så kan det vara både och, beroende på vad för perspektiv ni har. Ni fluktuerar båda och ni kan därför förvänta er mycket förändring och variation i ert liv tillsammans.

Tvillingarna uppskattar det intellektuella i ett socialt umgänge. Skytten har ett filosofiskt och idealistiskt sätt att se på världen. En sak som ni båda tycker om är att resa. Här kan ni tillfredsställa bådas intressen. I andra situationer kan era skillnader visa sig tydligt.

Ni är båda flexibla tecken och det kan vara svårt att besluta om en framtid tillsammans, detta kan skapa förseningar och andra hinder. Men när era vägar väl har korsats så upplever ni magiska utbyten av era planeters energier.

Blandningen av skillnader och likheter i era personligheter betyder att ni måste lägga ner lite extra tid för att få saker och ting att fungera. Ni har båda behovet av att vara fria och utforska livet, även om ni är i ett förhållande. Om ni låter varandra göra detta, så har ni goda chanser.

Sexuellt så finns det positiv energi mellan er. Skytten med sin värme stimulerar Tvillingarna kommunikativt. I det här avseendet är ni en bra kombination. Det är ett livligt spel av sensuell, emotionell och verbal energi. Ni kommer att egga varandra.