Tvillingarna och Skorpionen

27:e Februari 2024

Tvillingarna
21/5 - 21/6

Skorpionen
23/10 - 21/11


Kompatibilitet


Hur väl tvilling och skorpion passar ihop med varandra
Ni kommer att få förbereda er på tuffa tider, om ni är i ett förhållande tillsammans. Tvillingarna är lättsam och intellektuell. Skorpionen har ett annat sätt att kommunicera på, vilket är genom djupgående diskussioner på ett ämne. Tvillingarna skummar på ytan och berör många ämnen lättare.

Era planeter fungerar inte så bra med varandra, det här kommer att skapa en osäkerhet i er vänskap. Om Skorpionen kan vara tålmodig med Tvillingarna, så kan de dock växa tillsammans. Tvillingarna kan då inse att Skorpionens skarpa sinne kan avtäcka djupa sidor hos dem själva och detta kommer att hjälpa honom i hans personliga tillväxt.

Tvillingarna kan introducera Skorpionen för ett friare och mer lättsinnigt sätt att leva och detta kommer att vara bra för Skorpionen, som kan behöva humor och att ha lite roligt i livet.

Med rätt fokus så kommer ni att uppnå framgångar inom affärer och ekonomi. Men detta räcker oftast inte för att hålla ett förhållande vid liv.

Skorpionen fascinerar Tvillingarna på det sexuella planet men det kan kännas som om de försöker att dominera och kontrollera Tvillingarnas känslor. Hursomhelst så kommer ni närmare varandra genom det sexuella.

Inte alla Tvillingar är ytliga men Skorpioner är betydligt mer intensiva än Tvillingar. Skorpionen har en svartsjuk och possessiv sida, som inte kommer att göra sig bra tillsammans med Tvillingarna. Det kommer att krävas en hel del justeringar för att få detta att fungera, om det ska vara väl balanserat.