Tvillingarna och Fiskarna

22:a Juli 2024

Tvillingarna
21/5 - 21/6

Fiskarna
19/2 - 20/3


Kompatibilitet


Hur väl tvilling och fiskar passar ihop med varandra
Tvillingarna och Fiskarna kommer att vara en utmaning, sett till deras kompatibilitet, precis som luft och vatten är olika. Vatten har att göra med känslor och luft med intellektet, det här kan ge er ledtrådar om hur det kan komma att gå och vilka områden ni fokuserar på.

Fiskarna upplever livet på ett instinktivt och intuitivt sätt. De är inte så konkreta som Tvillingarna, utan går mer på magkänslan. Tvillingarna behöver konkreta bevis för att acceptera saker och ting. Det kan vara svårt att för Tvillingarna att förstå hur Fiskarna agerar.

Ni båda är föränderliga och ändrar åsikter ofta. Men ni motiveras av olika saker. Var dag kommer att vara ett äventyr när ni är tillsammans, med upp- och nergångar.

Era sätt att uppleva kärlek är totalt olika. Tvillingarna tycker om att använda intellektet i kontakter med andra. Fiskarna är inte nödvändigtvis blyg i andra människors sällskap men är mer fokuserad på att ta in information och att kommunicera på ett subtilt sätt.

För att Tvillingarna och Fiskarna ska kunna knyta an bra, så krävs det att Tvillingarna visar att de förstår sig på de djupare sidorna av livet. De måste visa att de inte är totalt ytliga, eftersom Fiskarna redan från början har fått uppfattningen att Tvillingarna är alldeles för världslig.