Oxen och Tvillingarna

22:a Juli 2024

Oxen
20/4 - 20/5

Tvillingarna
21/5 - 21/6


Kompatibilitet


Hur väl oxe och tvilling passar ihop med varandra
Planeterna som styr er är vänner men det finns ändå stora skillnader i de båda tecknens personligheter och vad de motiveras av. Oxen tycker om när det går lugnt och stadigt framåt. Det märks på hur han lever sitt dagliga liv och hur han kommunicerar. Det är ett metodiskt sätt som innebär att man löser problem steg för steg, djupt och grundligt.
Tvillingarna är helt annorlunda. De föredrar att hoppa från en sak till en annan. De kan även bli rastlösa och otåliga. De här karaktärsdragen passar inte så bra med en Oxe. Oxen skulle ha behövt ett långsammare tempo, även om han är attraherad av Tvillingarnas humor och intelligens.

Ni två kommer alltid att ha mycket att samtala om, ni kan spendera timmar tillsammans och bara prata. Tvillingarna tycker om att utforska saker, vilket passar en Oxe bra.

Ni söker båda njutning och tycker om att göra saker som är stimulerande intellektuellt, emotionellt och kulturellt. Ni har alltså mycket gemensamt.

På det sexuella planet så är Oxen den mer långsamma partnern. Om Tvillingpartnern är klok och medveten så kan han använda sin mentala skicklighet på ett bra sätt och ta sig tid att stimulera Oxen. Om så inte är fallet, så kommer kanske Tvillingen att ignorera Oxens behov.

Så på vissa sätt är denna kombination inte dålig men rastlösheten hos Tvillingarna kan bli för mycket för Oxen på lång sikt.