Oxen och Stenbocken

14:e Juni 2024

Oxen
20/4 - 20/5

Stenbocken
22/12 - 19/1


Kompatibilitet


Hur väl oxe och stenbock passar ihop med varandra
Ni är båda praktiska och jordnära av er och i det avseendet passar ni väl ihop. Att ni båda är jordtecken är bra, ni har en bra grund att bygga ett förhållande på. Från första början så kommer ni att klicka med varandra och känna igen er själva i varandra till stor del.

Ni är ganska traditionella och kan lita på varandra. Stenbocken och Oxen kommer att ge varandra trygghet. Om en Stenbock älskar en Oxe så kommer han att gå mycket långt i att stötta Oxen i hans åtaganden. Ni kan komma att slå er ihop och arbeta tillsammans och har stora chanser att därigenom uppnå framgång.

Men Oxen är ett fast tecken, medan Stenbocken är ett flexibelt. Stenbockar tycker om att prova nya saker och experimentera. Oxen vill gärna inte släppa det beprövade. För att förhållandet ska fungera måste det finnas en tillit från Oxen i det här. Säkerhetsfrågor kommer inte att vara ett problem men det finns andra områden där kärleken kommer att vara kompromissad. Sex är ett sådant område. Stenbocken är lite tillbakadragen på det här planet, medan Oxen behöver få sina sensuella behov uppfyllda. Det här är ett område som ni måste jobba på för att få relationen att fungera.