Oxen och Skytten

22:a Juli 2024

Oxen
20/4 - 20/5

Skytten
22/11 - 21/12


Kompatibilitet


Hur väl oxe och skytt passar ihop med varandra
Oxen och Skytten är i grund och botten väldigt olika personer. Oxen bryr sig om det han kan se och känna på. Det praktiska är hans domän. Skytten däremot baserar sitt liv på ideal om frihet, självständighet och spontanitet. De här olika synsätten passar inte vidare med varandra. Oxen behöver en säkerhet och bekvämlighet som inte Skytten vill ha eller kan ge, de har inte en strukturerad livsstil och de kan känna sig inrutade i ett för strukturerat liv.

Skytten kan känna sig begränsad tillsammans med Oxen på det sociala planet, eftersom Oxen står fast vid sina åsikter och inte ruckar på sig och tenderar att göra saker och ting på samma sätt hela tiden. Skytten å andra sidan har ett direkt och ogenerat sätt som kan gå Oxen på nerverna.

Skytten ändrar sig fort och har lätt för att anpassa sig. Det kommer att vara svårt för Oxen att hänga med i hans höga tempo. Ni kommer att få anpassa er till varandra och det är något som kräver konstant arbete, annars kommer inte relationen att fungera.

När det kommer till samlivet finns det däremot många plus. Skytten har en underliggande sida som är mycket djup och öm. Det här kommer att föra Oxen och Skytten samman. Men det kommer att ta tid för denna sida att visas. När den väl har gjort det så kommer ert förhållande att bli starkare och starkare.