Oxen och Skorpionen

14:e Juni 2024

Oxen
20/4 - 20/5

Skorpionen
23/10 - 21/11


Kompatibilitet


Hur väl oxe och skorpion passar ihop med varandra
Många födda i Oxens tecken har blivit galet kära i sin motsats, Skorpionen. Det finns en magnetisk attraktionskraft mellan er.

Det första mötet med en Skorpion kommer att vara överväldigande för Oxen. Han blir förtrollad av den passion han känner från Skorpionen och det kommer att vara besvarat.

Skorpionen är ett så kallat fast vattentecken, som symboliseras av is. Denna kalla inflexibilitet leder till konflikter med Oxens jordnära sätt att vara. I vissa saker kommer ni att hålla med varandra och annat kan leda till långa debatter. Om det ska fungera mellan er i det långa loppet så behöver ni båda acceptera varandras olika åsikter, även när ni inte håller med om dem.

Oxen behöver känna kärleksfullhet och känslighet på det sexuella planet. Skorpionen däremot behöver uttrycka sin kärlek genom sex. Det kan hända att det inte är tillräckligt för Oxen att fokusera så mycket på det sexuella.
Ändå så kan ni utforska tillsammans, Oxen kan hjälpa Skorpionen att komma i kontakt med sin mjukare sida, medan Skorpionen kan hjälpa Oxen att nå högre när det gäller kärlek och sensualitet.

Den här kombinationen kan skapa problem på området pengar och ekonomi. Ni tar hand om varandra och älskar varandra men detta område kommer att vara ett stort test för er båda, och det kommer att krävas mycket energi för att lösa problemen.