Oxen och Kräftan

18:e April 2024

Oxen
20/4 - 20/5

Kräftan
22/6 - 22/7


Kompatibilitet


Hur väl oxe och kräfta passar ihop med varandra
Kräftan, som styrs av månen, har många upp- och nergångar i sitt humör och är känslig. Oxen har en stark vilja att visa kärlek, så när Kräftan är på gott humör så kommer allt att vara bra för honom.

Den här kombinationen är väldigt kompatibel och kan med stor sannolikhet fungera bra på lång sikt. En anledning till det är att Oxen tillfredsställer många av Kräftans behov.
Så är dock inte alltid fallet. Oxen kommer med praktiska och jordnära lösningar, till någon vars känslor är väldigt stormiga och ibland fungerar inte detta så bra.

Men Kräftan kan sakta men säkert få igenom de förändringar hos Oxen som behövs för att de båda ska kunna växa spirituellt och känna sig fulländade. Det här kan Oxen tåla, eftersom det sker långsamt.

Vissa Oxar har även dem oförutsägbara humörsvängningar. Kanske ni båda måste acceptera att känslosvängningar något normalt i ert förhållande. Lösningen kan vara att ni låter varandra andas. Om ni gör detta så kommer sannolikheten för er kompatibilitet att höjas markant.

Det finns spänning och emotionalitet i sexuallivet mellan Oxen och Kräftan. Även om Oxen är en fysisk person så kan han relatera till Kräftan med sin känslighet.

Att visa omtanke för varandra är någonting ovanligt i ett förhållande nuförtiden men ni är undantaget. Månen och Venus som styr er har båda feminin natur och detta accentuerar de mjuka karaktärsdragen hos båda parterna.