Oxen och Fiskarna

20:e Maj 2024

Oxen
20/4 - 20/5

Fiskarna
19/2 - 20/3


Kompatibilitet


Hur väl oxe och fiskar passar ihop med varandra
Fiskarna och Oxen är vänskapstecken. Det är framför allt en social förbindelse de delar.
Fiskarna är mycket mer spirituell och idealistisk än Oxen, som är mer praktiskt lagt.
Trots detta så kommer ni att vara attraherade av varandra. Fiskarna kan lära Oxen en hel del om livet och vikten att tro på saker och ting som man inte kan se. Oxen kan lära Fiskarna värdet av att balansera detta med ett praktiskt vardagsliv. Så ni har mycket att lära av varandra.

Fiskarna vill uppleva saker på ett djupare plan, medan Oxen är rätt nöjd med ett vanligt rutinbundet liv.

Det är värt att satsa på ert förhållande, eftersom ni kan lära er så mycket utav varandra om ni bara håller ut. En del av utmaningen ligger i att Fiskarna vill se allting så detaljerat, medan saker och ting är ”svart eller vitt” för Oxen.