Lejonet och Jungfrun

22:a Juli 2024

Lejonet
23/7 - 22/8

Jungfrun
23/8 - 22/9


Kompatibilitet


Hur väl Lejon och Jungfru passar ihop med varandra
När Lejonet och Jungfrun blir tillsammans, så kommer Lejonet snart att erfara precis hur blyg och ödmjuk Jungfrun är och hur lätt hans kraft kan påverka dem. Lejonet måste ta det försiktigt och akta sig för att använda sin makt och kontroll annat än på ett etiskt sätt.

Jungfrun har också makt men den är av en annan sort. Den är mer indirekt, de arbetar i det tysta men väldigt noggrant, bakom kulisserna. I motsats till Lejonet så är de inte brydda av vad folk tycker och tänker om dem, det som har betydelse för dem är hur väl de utför sitt arbete.

Lejonet bryr sig inte om detaljer på samma sätt som Jungfrun. Jungfrun vill vara bäst på allt hon åtar sig. Det betyder inte att Lejonet är vårdslös men att han föredrar ett mer direkt sätt. Han vill inte heller vara osynlig som Jungfrun vill.

Detta kan vara ett problem för Jungfrun, som lätt kan falla i en roll av osjälviskt, serviceorienterat givande och bli tagen för givet. Hon kan bli trött av att inte få tillräckligt med uppmärksamhet. Samtidigt kan Jungfruns perfektionistiska tendenser driva Lejonet till vansinne.

Det finns några bra attribut hos det här förhållandet ändå. Jungfrun tycker mycket om Lejonets passionerade och varma sätt när det kommer till det sexuella. Men för Lejonet så kommer det inte att vara lika positivt. Jungfrun är alldeles för proper och hämmad för honom. Lejonet tycker om när det är stimulerande och eldigt och inte så blygsamt som det blir med Jungfrun. Att måste vara helt rätt innan Jungfrun ens kommer att tänka på att dela sin innersta passion med någon. Detta kan upplevas som negativt för Lejonet.