Lejonet och Fiskarna

22:a Juli 2024

Lejonet
23/7 - 22/8

Fiskarna
19/2 - 20/3


KompatibilitetHur väl Lejon och Fisk passar ihop med varandra
Det här är inte en bra kombination för ett långvarigt förhållande, eftersom känslor och livsåskådningar måste stämma överens. Ni är en eld/vattenkombination och det betyder att det finns stora skillnader mellan er.

Fiskarna, det sista tecknet i zodiaken, är det som reflekterar mest kring människans natur. De har osjälviska mål och är idealistiska. Lejonet däremot, är upptagen med att mata sitt egon och att försöka briljera. Han vill erövra, både socialt och materiellt.
Det här är helt skilda synsätt och det kommer att vara svårt att föra dem samman. Ni måste ha respekt och tolerans för varandras attityder för att detta ska kunna fungera.

Lejonet kan värma Fiskarna och få dem att komma ner på jorden och Fiskarna kommer att tycka att det är mycket förnöjande att visa Lejonet de högre sidorna i livet. Ni har mycket att dela med varandra, så avfärda inte detta förhållande på en gång.

Lejonet kommer att märka att han styrker Fiskarna, så att de kan uträtta något av värde på jorden, även praktiskt sett. Då kan deras självförtroende byggas upp, detta gäller speciellt om de är tillbakadragna och blyga av sig.
Fiskarna ger i sin tur Lejonet något som inte är så uppenbart, det är resurser som förr eller senare kommer att vara värdefulla både i arbetslivet och privat.