Kräftan och Stenbocken

20:e Maj 2024

Kräftan
22/6 - 22/7

Stenbocken
22/12 - 19/1


Kompatibilitet


Hur väl Kräfta och Stenbock passar ihop med varandra
Det finns stora skillnader mellan Stenbocken och Kräftan. Era styrande planeter är mycket olika i sina naturer. Era temperament är vatten och jord, som tillsammans bildar de lera. Det betyder att saker och ting kan bli förvirrande på det emotionella planet. Kräftan är varm och demonstrativ men Stenbocken har inte så lätt för att uttrycka känslor, åtminstone inte till en början.

Kräftan har ett mycket enklare och mer intuitivt sätt att se på livet än Stenbockens. För dem är det bästa i livet inte ting. Detta är tvärtemot vad den materialistiska Stenbocken anser. Hans mål är finansiell stabilitet och säkerhet.

Ni är båda traditionella men Stenbocken ser pengar och välfärd som något viktigt för att ha ett lyckligt och välanpassat familjeliv, något som inte Kräftan håller med om. Hon tycker att den emotionella välfärden inte har med materiella ting att göra.
Kräftan känner sig omhändertagen och stöttad genom det Stenbocken försörjer henne med men pengar är inte en stor roll i hennes liv. Det är inte viktigt för att vara lycklig, enligt Kräftan. Kräftan använder pengar som ett verktyg för ett mål.

På vissa nivåer så kan det här vara ett förhållande som fortsätter av bekvämlighet. Det kan vara så att det finns ett visst förhandlande som sker i bakgrunden. Ni måste båda definiera klart och tydligt vad ni vill få ut av relationen.

Sexuellt såväl som emotionellt så är era tecken i strid med varandra. Kräftan, den emotionella och känslosamma, behöver mer än vad Stenbockens återhållsamhet har att erbjuda på det planet. Det är inte så att Stenbocken inte vill, han vet bara inte hur han ska visa detta. Kräftan måste visa Stenbocken sina behov, med tålamod, för att allt ska fungera.