Kräftan och Skorpionen

20:e Maj 2024

Kräftan
22/6 - 22/7

Skorpionen
23/10 - 21/11


Kompatibilitet


Hur väl Kräfta och Skorpion passar ihop med varandra
Ni är båda vattentecken och är alltså av samma element. Det betyder att ni känner er bekväma tillsammans och är attraherade av varandra. Skorpionen och Kräftan är bra lämpade för varandra.

Ni är båda känsliga, emotionella och omtänksamma men ni har totalt olika sätt att visa kärlek. Skorpionens kärlek är krävande och han vill ha mycket mer i utbyte än vad Kräftan kan ge.
Kräftan kommer att känna det som att de överöser Skorpionen med kärlek men att det aldrig är nog. Om det här förhållandet ska fungera så måste Skorpionen få Kräftan att känna sig betydelsefull.

Eftersom Kräftan är anpassningsbar, så kommer han att hantera Skorpionens possessiva drag bättre än de flesta andra tecken. Men Skorpionen måste ändå lära sig att tämja sin önskan om att dominera Kräftan genom att sätta orealistiska krav. Detta gäller både praktiskt och emotionellt. Skorpionen tenderar till att använda sin makt för egen vinning.

Skorpionen och Kräftan passar ihop, sett till elementen men det finns skillnader, t.ex. på det sexuella planet. Skorpionen är motiverad av det sexuella och sensuella i en relation. Skorpionen behöver betydligt mer passion i livet än Kräftan, som behöver kärlek och bundenhet innan han kan uttrycka sin passion.

Kräftan kommer att se Skorpionen som ett slags ändamål som han viger sig åt. Skorpionen har en styrka som är motbjudande för vissa tecken men inte för Kräftan. Om Skorpionen öppnar sitt hjärta går det att ha ett långt och kärleksfullt förhållande tillsammans.