Kräftan och Kräftan

22:a Juli 2024

Kräftan
22/6 - 22/7

Kräftan
22/6 - 22/7


Kompatibilitet


Hur väl Kräftan och Kräftan passar ihop med varandra
Ni är båda omtänksamma människor som bryr sig om andra och deras behov. Detta är perfekt när det kommer till familjelivet, barnuppfostran och lugna hushållsaktiviteter. Ni försöker båda att hjälpa andra med sina problem.

Det här kan vara en riktigt bra kombination. Ni kommer att ha lätt för att fånga upp varandras sinnesstämningar. Men försök inte att gå för långt i det här, eftersom ni då kommer att spegla varandras brister. Då riskerar ni också att drunkna i varandra, utav sentimentalitet.

Ibland uttrycker vattentecken, vilket ni båda är, sin empati genom att engagera sig i samhället och genom humanitärt arbete. Det är något ni kan göra tillsammans och bli framgångsrika inom. Om ni skaffar barn tillsammans så är chanserna att ni håller ihop ännu större. Det är en utmärkt chans att ge omvårdnad och kärlek, på det sätt ni naturligt är.

Sexuellt, så är ni omtänksamma och demonstrativa i att visa kärlek. Ni känner av varandras sinnesstämningar. Ni kommer att känna er trygga och älskade och klingar bra med varandra.

Båda två kommer att tycka om att vara hemma och sysselsätta er med t.ex. matlagning och trädgårdsarbete och allmänt pysslande i hemmet.

Era starka intuitioner kommer att göra att ni med en gång anar vad den andra tänker och känner.
På det stora hela är detta en bra kombination, som kommer att bli ännu bättre om åtminstone en av lär sig att kontrollera sin emotionalitet.