Kräftan och Fiskarna

18:e April 2024

Kräftan
22/6 - 22/7

Fiskarna
19/2 - 20/3


Kompatibilitet


Hur väl Kräfta och Fisk passar ihop med varandra
Det är ganska enkelt för er båda att ha ett lättsamt förhållande som bara flyter på. Ni är båda vattentecken och ni har mycket gemensamt och är emotionellt samstämmiga. Att ni kommer att ha ett band är något som med största sannolikhet gör sig till känn så fort ni vilar ögonen på varandra.

Ni förstår varandra intuitivt. Ni är båda stöttande och omsorgsfulla. Oftast så kommer ni känna på er vad den andras behov är. Ni synkar bra med varandra. Allt handlar om känslor i ert förhållande.

Flexibilitet är något ni båda har. Ibland kan det verka som att eran relation inte har någon riktning att styra mot. Det kan vara spännande men det kan också vara förvirrande. Ert förhållande kräver en stabil grund att stå på och tydligt uttalade mål om det ska fungera i det långa loppet.

Fiskarna är ett spirituellt tecken, Kräftan är på ett liknande sätt intuitiv men uttrycker detta mer parktiskt. Kräftan är familjeorienterad, medan Fiskarna ser på hela det mänskliga släktet som en familj. Det senare är för abstrakt för Kräftan att greppa. Det finns emellertid ett starkt band mellan er, eftersom Fiskarna kan stimulera den emotionella och intuitiva sidan hos Kräftan.

Kräftan är ett tecken som ofta får kraftiga humörsvängningar och ibland kan de sura ner sig. Fiskarna har också ett humör som skiftar men förlåter och går vidare betydligt lättare.
Hänsyn är något ni båda har i överflöd.