Jungfrun och Vattumannen

22:a Juli 2024

Jungfrun
23/8 - 22/9

Vattumannen
20/1 - 18/2


Kompatibilitet


Hur väl Jungfru och Vattuman passar ihop med varandra
Det finns en ovanligt bra samstämmighet mellan er men den kommer kanske inte att vara uppenbar med en gång, första gången ni träffas. Kanske ni träffas genom ett arbetsrelaterat projekt eller i någon annan typ av professionell situation där Vattumannen har hämtats in för att hjälpa Jungfrun. Kanske Vattumannen är Jungfruns redovisare, advokat eller till och med ett butiksbiträde. I alla fall så är det på något sätt troligt att den första kontakten ni har är genom något arbetsrelaterat.

Vattumannen och Jungfrun har en hel del gemensamt. Ni delar mycket av den humanitära och socialt orienterade synen på livet. Era ideal tilltalar varandra och det är en bra grund för vänskap, om inte romantik.

Det finns dock vissa skillnader. Vattumannen är en person som ser till helheten, medan Jungfrun fokuserar på detaljerna. Men ni har ändå ett starkt band genom era ideal. Era färdigheter är väldigt olika men detta kan vara något positivt. Om ni slår er ihop och arbetar tillsammans för något större än er själva, så kommer ni med största sannolikhet att nå högre höjder.

Men om Jungfrun börjar krångla och klaga, så kommer Vattumannen att tappa intresset på en gång. Kanske han också börjar förstå att era idéer inte är så lika varandra som det verkade i början.
Detsamma kan sägas om samlivet. Jungfrun måste lära sig att vara friare och slappna av och utforska sexualitet och kärlek och där har hon en hel del att lära av Vattumannen, som är ett tecken associerat med fri kärlek.