Jungfrun och Stenbocken

20:e Maj 2024

Jungfrun
23/8 - 22/9

Stenbocken
22/12 - 19/1


Kompatibilitet


Hur väl Jungfru och Stenbock passar ihop med varandra
Ni är båda jordtecken och kommer alltså att ha en stabil grund att stå på tillsammans. Det är alltid bra att bygga ett förhållande på en kombination av liknande element. Stenbocken, som känns överdrivet seriös för de flesta andra tecken, verkar inte så för Jungfrun.

Ni är båda jordnära men det finns skillnader mellan er. När det gäller Jungfrun, så är hon mycket mer intresserad av att erbjuda praktisk service än Stenbocken är. Stenbockar är mer intresserade av att uppnå framgång.

Ni är båda ekonomiska, Stenbocken är är den snålare av er men Jungfrun vet hur hon ska ge honom ett lyft, så att han kan känna sig ungdomlig och frisk. Och Jungfrun kommer även att ge mer respons än andra stjärntecken åt Stenbocken.

På något sätt så kan Stenbockens roligare sidor tas fram i det här förhållandet. Oftast är ju Stenbocken seriös och ambitiös. Ni kommer ändå att arbeta hårt för att nå era materiella mål. Stenbocken känner sig bra till mods och kommer att sänka sina skyddsbarriärer i Jungfruns sällskap.

På ytan så kan det se ut som om ni har ett affärsrelaterat partnerskap. Om man gräver djupare så kommer man att se att Stenbocken faktiskt influerar Jungfrun starkt på ett romantiskt vis.

Jungfrun kommer inte att vara så kritisk som hon brukar eller att trycka på sina värderingar på Stenbocken. Hon litar på honom. Bara det kommer att ta fram den mer känsliga och kärleksfulla sidan hos Stenbocken. Men glöm inte att bakom allt det här finns det hos Stenbocken ett behov att trygghet och bekvämlighet på lång sikt.