Jungfrun och Skytten

20:e Maj 2024

Jungfrun
23/8 - 22/9

Skytten
22/11 - 21/12


Kompatibilitet


Hur väl Jungfru och Skytt passar ihop med varandra
Jungfruns styrande planet är Merkurius, som styr sådant som rör detaljer, medan Jupiter, Skyttens planet, är mer upptagen av att se livet från ett helhetsperspektiv.
Men ni är båda föränderliga tecken, så ni anpassar er. Därför kan ni ha ett lyckligt förhållande även om ni är olika som personer.

Skytten är intresserad av skogen och Jungfrun av träden, kan man säga. Eller snarare är hon intresserad av varje individuellt löv på trädet. Detta innebär inte att ni inte kommer att fungera bra ihop, ni kan balansera varandra ganska bra, speciellt om ni lär er att acceptera varandras skillnader och synsätt och inte hålla fast vid era egna åsikter så starkt.

Jungfrun kommer att få lära sig att vara mindre kritisk i småsaker och att se till utfallet istället för processen. Och Skytten måste göra det omvända. Detta är antagligen precis lika svårt för båda av er. Men det kan vara värt det, eftersom det finns mycket intellektuell stimulans att inhämta från ett förhållande mellan er.
Jungfrun är bra för Skytten i arbetslivet men för att tillfredsställa Jungfruns behov så behöver Skytten komma ner på jorden och finna intresse i hemmalivet.

När det kommer till det sexuella så har ni väldigt olika stilar. Jungfrun är reserverad och Skytten tycker om att experimentera. Om detta ska fungera, så måste Jungfrun lära sig att släppa loss och njuta av stunden. Om hon lyckas med detta, så kommer allt att gå mycket bra.